REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Tapanilan Työväen Näyttämö ry

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: TapanilanTyöväen Näyttämö ry
Verkkosivut: www.tapanilannayttamo.fi
Osoite: Sompiontie 4, 00730 Helsinki
Puhelinnumero: 040 5617929 (puheenjohtaja )
Sähköposti: info@tapanilannayttamo.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista ja tiedotusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään henkilöiden nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite (yhteydenpitoa varten).

5. Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella silloin, kun henkilö hakeutuu toimintaan mukaan.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee rekisterin ylläpitäjän kotikoneella käyttäjätunnuksin suojattuna sekä palomuurien takana. Tapanilan Työväen Näyttämö ry sekä rekisterinylläpitäjä huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä sähköpostitse tai kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Lisäksi jokaisen esityskauden jälkeen (yksi kerta vuodessa) tarkistetaan, onko henkilö vielä mukana toiminnassa. Jos ei ole, tiedot poistetaan rekisteristä sekä sähköpostijakelusta.